Gorskokolesarski park Cilenca Trails

O projektu

Glede na možnosti za izgradnjo gorskokolesarskih poti na območju občine Zagorje ob Savi in na porast števila gorskih kolesarjev, se je pojavila ideja o ureditvi gorskokolesarskega parka, ki bo na poteh (progah) zgrajenih prav za ta namen, omogočal varno, nadzorovano vožnjo, ter odlične pogoje za trening začetnikov na področju gorskega kolesarstva. Zato smo v Kolesarskem klubu Zagorska dolina, v letu 2019 pristopili k pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj in soglasij tako lastnikov, kot pristojnih državnih institucij. Postopek pridobivanja dovoljenj smo tekom leta zaključili, pridobili najemne pogodbe in soglasja lastnikov zemljišč, soglasja za poseg v gozdni prostor, pisma podpore različnih inštitucij in spomladi 2020 pričeli s prvo fazo gradnje. Cilenca Trails park je zasnovan za vse stopnje znanja, težavnost vsake poti je drugačna, kar omogoča postopno spoznavanje veščin športa ter možnost varnega napredovanja v vožnji.

Razvoj gorskega kolesarstva

Občina Zagorje ob Savi je s svojimi naravnimi danostmi in razgibanim reliefom nadvse primerna za razvoj gorskokolesarske destinacije. Če upoštevamo, da so vzpetine v občini že prepredene s potmi primernimi za kolesarjenje in da skozi občino poteka Slovenska Turno Kolesarska Pot (STKP) so možnosti za razvoj praktično neomejene. V Kolesarskem Klubu Zagorska Dolina v zadnjem času opažamo povečano zanimanje za gorsko kolesarjenje tako pri mlajši, kot tudi starejši populaciji, prav tako pa v našo občino zahajajo tudi gorski kolesarji iz cele Slovenije.

6 gorsko kolesarskih poti

Flow linija, enosledne poti različnih stopenj težavnosti,  crosscountry krog.

Skills park

Prostor skupaj s poligonom Pumptrack Zagorje omogoča spoznavanje z gorskokolesarskimi tehnikami in veščinami.

Izobraževanja in tečaji

V sklopu parka, bodo organizirani tečaji tehnik vožnje, mala šola gorskega kolesarstva in predavanja s strani strokovno usposobljenega kadra.

Infrastruktura

Označevalne table ob poteh v parku in dostopu do parka, spremljevalni objekt v ciljnem izteku, servisno stojalo.

O gorskem kolesarstvu

Gorsko kolesarjenje oziroma vožnja s kolesom po netlakovanih cestah oziroma poteh ali poteh, zgrajenih prav za gorske kolesarje predstavlja priljubljeno in razširjeno obliko športnega udejstvovanja in rekreacije ter eno izmed najbolj razširjenih in priljubljenih oblik avanturističnih aktivnosti v mnogih državah. Število ljudi, ki se udejstvuje v tej aktivnosti, ki izvira iz poznih sedemdesetih let 20. stoletja se je v zadnjem desetletju skokovito povečala saj predstavlja primerno obliko rekreacije za širok spekter populacije, od najmlajših, družin in upokojencev do vrhunskih športnikov. Naravne danosti z razgibanim površjem, pokrajinsko raznolikostjo in razvejano mrežo obstoječih utrjenih poti v naravnem okolju ter gozdnih cest nudijo dobro osnovo za oblikovanje turističnih proizvodov gorskega kolesarjenja. Z našim delom in ugotovitvami želimo prispevati k izboljšanju upravljanja tega športa na prostem.

Lokacija

Območje Cilence, kjer so predvidene nove gorskokolesarske poti, se nahaja direktno nad rekreacijskim območjem občine Zagorje ob Savi, imenovanem Evropark, kjer lahko najdemo prostor za različne športne vsebine ter vsebine za prosti čas. Na območju smo pred štirimi leti v sodelovanju z občino uredili kolesarski pumptrack poligon za učenje osnov kolesarstva in varno obliko rekreacije s kolesom, nove gorskokolesarske poti pa bi bile odlična nadgradnja in povezava z obstoječim poligonom, kar želimo povezati pod skupno znamko Cilenca Trails. Park bi skupaj s pumptrack poligonom, spremljevalnim objektom in “skills parkom” za učenje osnov, postal središče kolesarstva v regiji in izhodišče za ostale poti v občini.

Povezava s Pumptrack Zagorje, planiranim “skills parkom” in spremljevalnim objektom, kot izhodišče za vse kolesarske discipline v občini.

Gradnja

Gradnja parka bo potekala izključno ročno, na prostovoljni osnovi s strani članov in podpornikov Kolesarskega kluba Zagorska dolina. Poti v parku bodo namenjene izključno kolesarjem, obstoječe poti pa bomo uredili za dostop do parka in hojo. Vsa morebitna križanja s peš potmi bodo urejena v smislu zmanjšanja hitrosti kolesarjev. Vse poti bodo zgrajene po smernicah Mednarodne gorsko kolesarske zveze (IMBA) in bodo primerne za kar najširši krog kolesarjev. Gradnja bo potekala v več fazah od katerih bo vsaka faza svoj zaključen sklop.

1. faza

Gradnja “flow” proge, primerne za kar najširši krog uporabnikov

Urejanje in postavitev označb

POLETJE – JESEN 2020

2. faza

Gradnja dveh prog z različnimi stopnjami težavnosti

Otvoritev pomladi 2021

JESEN 2020 – ZIMA 2021

3. faza

Gradnja dveh prog, uphilla, skills parka in infrastrukture na območju

XC krog

JESEN 2021 – POMLAD 2022

Delovanje

Uporaba parka je za vse uporabnike brezplačna. Kolesarski klub Zagorska dolina upravlja s parkom, skupaj s prostovoljci skrbi za njegovo vzdrževanje in varno rabo.

Park obratuje po načelu proste rabe brez plačila. Redna vzdrževalna dela se opravljajo s prostovoljnimi delovnimi akcijami.

V sklopu parka, bodo v času kolesarske sezone (marec – november) organizirani tečaji tehnik vožnje, mala šola gorskega kolesarstva in ostali izobraževalni dogodki katere, bo vodil strokovno usposobljen kader.

Projekt omogočajo in ga podpirajo

Projekt omogočajo in ga podpirajo